Zmluvy

Zmluvy uzatvorené v roku 2014 boli zverejňované priebežne na https://archiv.poprad.sk/zmluvy-objednavky-faktury.phtml?id3=94613


Číslo zmluvy     Zmluvná strana       Názov zmluvy                                          Predmet                                  Cena                                Účinnosť               Ukončenie

MIK-2015-01            Dôvera, a.s.                      Zmluva o elektron. komunikácii(…)           Podmienky elektr. kom.               —                                   9.4.2015                     —

MIK-2015-02            Slovenská pošta, a.s.     Zmluva o predaji poštových známok         Predaj poštových známok SP       —                                 16.4.2015                   —

MIK-2015-04            Mesto Poprad                  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebyt.priest.  Nájomné a úhrady                    1980,-/rok                  6.6.2015                     —

MIK-2015-05            Mgr.Mária Zbojanová     Darovacia zmluva                                               Knižné publikácie                         —                                17.6.2015                  —

MIK-2015-06           ÚPSVaR                              Dohoda o absolventskej praxi                           Podnienky vyk. abs.praxe          —                                 25.7.2015                  —

MIK-2015-26           Ticketware s.r.o.               Licenčná zmluva a zmluva o poskyt. súvis. sl.  Systém Cinemaware               550,- €/rok                     29.12.2015                —

MIK-2016-01         Saturn Entertainment     Zmluva s filmovým distribútorom                    Zapožičiavanie filmov                    —                                 15.1.2016                   —

MIK-2016-02        ASFK                                   Zmluva s filmovým distribútorom                    Zapožičiavanie filmov                    —                                  15.1.2016                   —

MIK-2016-03        CWS boco                           Abonentná zmluva                                              Prenájom a dopĺň. hyg. zariadení 27,12 €/ mes              15.1.2016         január 2017

MIK-2016-04        Telekom a.s.                       Zmluva o poskyt. elektron.komunik.sl.             El. komunikačné služby                 —                                  15.1.2016                   —

MIK-2016-05         CinemArt SK s.r.o.           Zmluva s filmovým distribútorom                    Zapožičiavanie filmov                     —                                  20.1.2016                  —

MIK-2016-06         ita agentúra, s.r.o.            Zmluva s filmovým distribútorom                    Zapožičiavanie filmov                    —                                   20.1.2016                  —

MIK-2016-07         Telekom a.s.                      Zmluva o poskytovaní verejných služieb          Mobilný paušál                              —                                    20.1.2016                  —

MIK-2016-08         Magic Box Slovakia, s.r.o.Zmluva s filmovým distribútorom                    Zapožičiavanie filmov                    —                                   20.1.2016                  —

MIK-2016-09            Mesto Poprad                 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebyt.priest.  Nájomné a úhrady                       1,-/rok                             26.1.2016                     —

MIK-2016-10           INTERSONIC, s.r.o.         Zmluva s filmovým distribútorom                     Zapožičiavanie filmov                   —                                   3.2.2016                     —

MIK-2016-11            Film Europe, s.r.o.          Zmluva s filmovým distribútorom                     Zapožičiavanie filmov                   —                                   3.2.2016                     —

MIK-2016-12           GARFIELD FILM, s.r.o.   Zmluva s filmovým distribútorom                     Zapožičiavanie filmov                   —                                   3.2.2016                     —

MIK-2016-13           BONTONFILM a.s.          Zmluva s filmovým distribútorom                     Zapožičiavanie filmov                   —                                   3.2.2016                     —

MIK-2016-14           Mesto Poprad                  Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebyt.priest  Nájomné a úhrady                       1,-/rok                             1.3.2016                     —

MIK-2016-15           Mesto Poprad                  Zmluva o zverení majetku do správy                Zverenie majetku do správy       227 602,55 €                 9.3.2016                     —

MIK-2016-16           Slovak Telekom a.s       Zmluva o poskyt. verejných služieb                   Mobilný paušál                                  —                               6.3.2016                      —

MIK-2016-17           MKSR                               Zmluva o poskt. dotácie zo štátneho rozpočtu Kultúrne poukazy                             —                                27.3.2016                   —

MIK-2016-18          OA Poprad                       Dohoda o vykonaní odbornej praxe                   Odborná prax študentky                 —                                27.3.2016                  —

MIK-2016-19          MEDIA FILM,s.r.o.        Zmluva o poskytnutí sublicencií                           Audiovizuálne diela                        —                                    29.3.2016                  —

MIK-2016-21          O2 Slovakia, s.r.o.         Zmluva o poskyt. verej. služieb                            El. komunikačné služby                 —                                  10.4.2016                  —

MIK-2016-22       Continental film, s.r.o.    Zmluva o požičiavaní DVD nosičov               Právo používať audioviz. diela         —                                     19.5.2016                  —

MIK-2016-23      Slovak Telekom, a.s.     Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb                    Mobilný telefón                         —                                    19.5.2016                   —

MIK-2016-24       Slovak Telekom, a.s.     Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb                    Mobilný telefón                         —                                    19.5.2016                   —

MIK-2016-25       Slovak Telekom, a.s.     Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb                    Mobilný telefón                         —                                    19.5.2016                   —

MIK-2016-26       PRO-FACTOR             Zmluva o vyvesovaní reklam. plagátov                            Reklamné plagáty                     —                                   19.5.2016                     —

MIK-2016-28    Free Club Company, s.r.o. Zmluva o obchodnej spolupráci                       Poskytovanie kancelárskeho papiera        —                                     9.6.2016                  —

MIK-2016-29    Filmtopia, s.r.o. Zmluva o požičiavaní kópií audioviz. diel                     Propagácia kópií audioviz. diel           —                                   9.6.2016                   —

MIK-2016-31   Gaarpmedia, s.r.o.                     Zmluva o dielo                                                             Trhacia mapa Poprad               —                                 9.6.2016                 —

MIK-2016-32 Turbotiger.eu sp. z o.o. Zmluva o predaji a poskyt. služieb                                Predpredaj cestovných lístkov       —                                 15.6.2016                 —

MIK-2016-33        ŽSR, a.s.                          Zmluva o spolupráci                                              Prevádzka infopointu na stanici         —                                 18.6.2016             —

MIK-2016-35   Podtatranské múzeum v Poprade Zmluva o spolupráci                                Prevádzka infopointu v Sp. Sobote        —                                 1.7.2016       31.8.2016

MIK-2016-38 Multi Veste Slovakia 2          Zmluva o spolupráci                                              Poskytnutie vzájomných služieb          —                              27.8.2016         31.12.2017

MIK-2016-39  Obchodná akadémia       Dohoda o vykonaní odb. praxe                                    Vykonávanie odbornej praxe          —                               7.11.2016           21.11.2016

MIK-2016-41    MADE spol s r.o.          DODATOK Č. I k Licenčnej zmluve                  Konfigurácia infor. systému URBIS@       —                             21.10.2016          —

MIK-2016-43   Rysy group, s.r.o.                Zmluva o spolupráci                                              Poskytnutie reklamných služieb            —                             24.11.2016          31.12.2017

MIK-2016-44    Mesto Poprad                Zmluva o nájme predajných stánkov                          Nájom  predajného stánku                 —                            27.11.2016        10.01.2017

MIK-2016-46    OZ Filmový klub Poprad           Zmluva o spolupráci                                      Poskytnutie vzájomných služieb              —                            30.11.2016            —

MIK-2017-01   MADWIRE, s.r.o.              Zmluva o predaji vstupeniek                                      Predpredaj vstupeniek                        —                              3.1.2017              —

MIK-2017-02   Mesto Poprad           Dodatok č. 5 Zmluva o nájme nebyt. priestor.                  Nájomné a úhrady                               —                              23.12.2016             —

MIK-2017-03    FM PU                                  Dohoda o vykonaní odbornej praxe                   Odborná prax študentky                           —                             25.1.2017          —

MIK-2017-04    CREANET, a.sk                Dodávky servisných služieb software                Služby technickej podpory                   150 €/mes.                    02.02.2017       01.02.2018

MIK-2017-05    PRO-FACTOR                 Zmluva o vyvesovaní reklamných plagátov              Dodanie plagátov                                   3200 €/rok              24.2.2017        30.4.2018

MIK-2017-06    QEX, a.s.                         Zmluva o dielo, dodanie Info-kiosku                     Dodávka a montáž infokiosku                   8232 €                      24.2.2017        —-

MIK 2017-08    Služby pre zdravie v práci.s.r.o./Zmluva o poskyt. prac.zdrav.služby          Výkony PZ                                                 312,- €                       3.5.2017           2.5.2018

MIK 2017-09     Združenie turizmu Levoča     Zmluva o spolupráci                                           Zľavová karta Spiš Card                              —                            24.5.2017        —

MIK-2017-10     Ministerstvo kultúry SR      Zmluvo o poskytnutí dotácie                                   Kultúrne poukazy                             —                              03.06.2017    20.11.2017

MIK-2017-11      AQUAPARK Poprad s.r.o.      Zmluva o spolupráci                                Vzájomná propagácia                                 —                             28.6.2017    31.12.2018

MIK-2017-12      JaPa PP s.r.o                                 Zmluva o spolupráci                             Vzájomná propagácia                                 —                             28.6.2017    31.12.2018

MIK-2017-13      Rolmi, s.r.o.                                  Zmluva o spolupráci                              Vzájomná propagácia                                 —                             28.6.2017    31.12.2018

MIK-2017-14     Tatranská galéria v Poprade      Zmluva o spolupráci                           Vzájomná propagácia                                 —                           28.6.2017    31.12.2018

MIK-2017-15      Podtatranské múzeum v Poprade  Zmluva o spolupráci                      Vzájomná propagácia                                 —                            28.6.2017    31.12.2018

MIK-2017-16      Podtatranské múzeum v Poprade    Zmluva o spolupráci                    Prevádzka infopointu v Sp. Sobote              —                               28.6.2017         31.8.2017

MIK-2017-17       Dirty Harry Agency s.r.o.                 Zmluva o spolupráci                             Vzájomná propagácia                             —                             28.6.2017             —

MIK-2017-18       Audiovizuálny fond                         Zmluva o poskytnutí dotácie           Podpora návštevnosti v kine Tatran     2 841,- €                   4.8.2017             30.4.2018

MIK-2017-19       ELEVATION, s.r.o.                  Zmluva o komisionálnom predaji      Komisionálny predaj vouchrov komitenta       —                      15.8.2017               —

MIK-2017-21       Lepšie miesto pre život                   Zmluva o spolupráci                  Spolupráca pri organizácii festivalu PAFFCon      —                    28.10.2017        29.10.2017

MIK-2017-22       Horský film Poprad, n.f.                 Zmluva o spolupráci                          Propagácia XXV. ročníka MFHF              240,- €                  13.10.2017          15.10.2017

MIK-2017-24    NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.ss     Zamestnávateľská zmluva        Príspevok zamestnávateľa zamestnancom DDS     —                      10.11.2017            —

MIK-2017-25     Audiovizuálny fond                              Zmluva o poskytnutí dotácie    Komplexný marketing v kine Tatran         3 500,- €                      22.12.2017           —

MIK-2018-02     Ticketware SE                            Licenčná zmluva a zmluva o poskyt. súvis. sl.     Systém Cinemaware                       550,- €/rok            21.01.2018             —

MIK-2018-03    Union zdravotná poisťovná, a.s.    Zmluva o využívaní elekron. služieb     Využívanie elektron. služieb                     —                           13.02.2018            —

MIK-2018-04     Rozhlas a televízia Slovenska              Licenčná zmluva                      Licencia na používanie audiovizuálneho diela    126,50,- €          24.02.2018       25.02.2018

MIK-2018-05      Ministerstvo kultúry SR                   Licenčná zmluva                             Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu          —                       03.03.2018       20.10.2018

MIK-2018-06       Multi Veste Slovakia 2                     Zmluva o spolupráci                           Poskytnutie vzájomných služieb                      —                      01.05.2018       31.12.2018

MIK-2018-07      Slovak Telekom, a.s.          Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb                    Pevné linky                                               —                      18.05.2018            —

MIK-2018-08     Slovak Telekom, a.s.                             Kúpna zmluva                                       Telefonovanie, predaj KZ                               19,90,- €            23.05.2018            —

MIK-2018-09     Slovak Telekom, a.s.         Zmluva o poskytovaní verejných služieb                Telefonický služby                                        14,00,- €            23.05.2018     23.05.2020

MIK-2018-10     Slovak Telekom, a.s.                             Kúpna zmluva                                       Telefonovanie, predaj KZ                               19,90,- €            23.05.2018            —

MIK-2018-11     Slovak Telekom, a.s.         Zmluva o poskytovaní verejných služieb                Telefonický služby                                        14,00,- €            23.05.2018     23.05.2020

MIK-2018-12    ENDORF s.r.o.       Zmluva o zabezpeční výkonov prac. zdravot. služby                  PZS                                                        478,- €                31.05.2018     31.11.2019

MIK-2018-13     Ticketware SE                    Zmluva o spracúvaní osobných údajov           Spracovanie osobných údajov                            —                       07.06.2018        —

MIK-2018-14    MADWIRE, s.r.o.             Zmluva o spracúvaní osobných údajov             Spracovanie osobných údajov                             —                       26.5.2018          —

MIK-2018-15     Made spol. s.r.o                Zmluva o spracúvaní osobných údajov             Spracovanie osobných údajov                             —                       12.7.2018           —

MIK-2018-16    Nunofia s.r.o.                      Komisionárska zmluva                              Suvenírová bankovka v nom. hodnote 0 Eur             1,- €                    30.8.2018         —

MIK-2018-17    Audiovizuálny fond         Zmluva o poskytnutí dotácie                                Poskytnutie finančnej podpory                            4 090,- €           24.8.2018         —

MIk-2018-18    Obchodná akadémia      Dohoda o vykonaní odbornej praxe                       Odborná prax študentky                                         —                    04.10.2018        —

MIK-2018-19   Horský film Poprad, n.f.        Zmluva o spolupráci                    Spolupráca pri organizácii XXVI. ročníka MFHF                300,- €                10.10.2018     14.10.2018

MIK-2018-20   MEDIA FILM, s.r.o.              Zmluva o poskytnutí licencií                               Audiovizuálne diela                                            —                       10.10.2018        — 

MIK-2018-21   CWS-boco Slovensko, s.r.o.     Abonentná zmluva                                  Prenájom a dopĺň. hyg. zariadení                               10,00 €              21.11.2018        —

MIK-2018-22     Nunofia s.r.o.                      Komisionárska zmluva                              Suvenírová bankovka v nom. hodnote 0 Eur             0,70,- €              01.12.2018        —

MIK-2019-01   Mesto Poprad                   Dodatok č.6 k Zml. o nájme nebyt.priest                Nájomné a úhrady                                                0,- €                     15.1.2019         —

MIK-2019-02    Slovak Telekom, a.s.      Zmluva o poskytovaní verejných služieb                Mobilný telefón                                                      —                         22.1.2019        —

MIK-2019-03   Freedyou s.r.o.                     Zmluva o poskytovaní služieb                           Chatovací nástroj (Chatbot)                                     900,- €                20.2.2019       —

MIK-2019-04   Freedyou s.r.o.                    Zmluva o spracúvaní osobných údajov              Spracovanie osobných údajov                                 —                        20.2.2019        —

MIK-2019-05   Forum Poprad, a.s.                    Zmluva o spolupráci                                            Vzájomná propagácia                               2 500,- €              1.4.2019         31.12.2019

MIK-2019-06   Nunofia s.r.o.                           Komisionárska zmluva                      Suvenírová bankovka v nom. hodnote 0 Eur                    1,- €                       6.4.2019          —

MIK-2019-07   COACH OF PEOPLE s.r.o.     Zmluva o prevode práv filmových diel               Filmové diela                                                          —                  16.4.2019             —

MIK-2019-08   Cinetype, s.r.o.                         Zmluva o požičiavaní filmových DPC                 Filmové diela                                                            —                   2.5.2019           —

MIk-2019-09   Vertigo Distribution, s.r.o.      Zmluva o požičiavaní filmových kópií              Filmové diela                                                           —                     2.5.2019           —

MIK-2019-10  The BRICKS s.r.o                        Zmluva o spolupráci                                         Vzájomná propagácia                                               —                    2.5.2019            —

MIK-2019-11   Pannonia Entertainment Ltd, Hungary   Zmluva o prevode práv filmových diel       Filmové diela                                       —                    14.6.2019       14.6.2019

MIK-2019-12  Ministerstvo kultúry SR               Zmluvo o poskytnutí dotácie                                   Kultúrne poukazy                            —                      28.05.2019             20.10.2019

MIK-2019-13 Whirpool Slovakia spol. s.r.o.         Zmluva o spolupráci                          Poskytnutie služieb za účelom propagácie       2010,- €         26.06.2019                 —

MIK-2019-14    Audiovizuálny fond                    Zmluva o poskytnutí dotácie           Podpora návštevnosti v kine Tatran                 2 029,- €          13.08.2019              30.4.2019

MIK-2019-16  MEDIA FILM, s.r.o.                   Zmluva o poskytnutí sublicencií                           Audiovizuálne diela                        —                     17.09.2019                  —

MIK-2019-17   Horský film Poprad, n.f.        Zmluva o spolupráci                    Spolupráca pri organizácii XXVII. ročníka MFHF                300,- €           9.10.2019     13.10.2019

MIK-2019-18  Mesto Poprad               Dodatok č.7 k Zml. o nájme nebyt.priest                           Nájomné a úhrady                142,- €/300,- €          1.11.2019         —

MIK-2019-20 PP Rent Cars, s.r.o          Zmluva o vzájomnej spolupráci                                     Spolupráca pri poskytovaní vozidiel                —                    4.12.2019             —

MIK-2019-21 PP Rent Cars, s.r.o          Zmluva o spracúvaní osobných údajov                        Spracúvanie osobných údajov                          —                    4.12.2019             —

MIK-2019-22 Slovak Telekom ,a.s.    Pristúpenie k zmluve o poskytovaní služieb                     Telekomunikačné služby                               —                     31.12.2019                —

MIK-2019-23 CBS Vydavateľstvo, s.r.o                  Licenčná zmluva                                  Súhlas poskytovateľa na použitie diela                   —                       31.12.2019             —

MIK-2020-01   OZ Cestou necestou          Rámcová zmluva o spolupráci         Organizácia cestovateľského festivalu v kine Tatran           —                   24.1.2020               —

MIK-2020-02 Popradská tlačiareň, vydavateľstvo,s.r.o. Zmluva o poskyt.služby             Príprava a tlač Mesačníka Poprad      5146,32 €/ 6137,70 €    24.1.2020       31.12.2020

MIK-2020-04  Mesto Poprad                             Zmluva o spolupráci                                  Tvorba a distribúcia Mesačníka Poprad                  —                     24.1.2020                     —

MIK-2020-05 Forum Poprad                            Zmluva o spolupráci                                   Poskytovanie služieb za účelom propagácie     2500,-  €             1.2.2020         31.12.2020

MIK-2020-06  Red Post, s.r.o.                           Zmluva o poskytovaní služby                    Doručovanie neadresných zásielok      924,26,- €/938,52,- €    5.2.2020        5.2.2021

MIK-2020-07  Osobnyudaj.sk                   Zmluva o zabezp. výkonu činnosti zodpovednej osoby      Výkon zodp. os.                   42,- € s DPH/ mes.           24.2.2020       —

MIK-2020-08 Creanet a.s.                 Zmluva o spracúvaní osobných údajov        Úprava práv pri spracúvaní osobných údajov                   —                   24.2.2020             —

MIK-2020-09 Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskyt. služby     Grafické spracovanie, príprava        6794,52 €         25.3.2020   31.12.2020

MIK-2020-10  MVI Technology, s. r. o.    Zmluva o dielo a poskytovaní služieb                 Turistický systém mesta Poprad                    6 000,00 €          27. 5. 2020               —

MIK-2020-11   Ministerstvo kultúry SR   Zmluva o poskytnutí dotácie zo štát. rozpočtu   prostredníctvom kult. poukazov                            —                 12. 6. 2020   20. 11. 2020

MIK-2020-12   KOCR Severovýchod Slovenska   Zmluva o spolupráci a propagácii   Bezodplatná spolupráca pri propagácii CR                  —                 22. 6. 2020              —

MIK-2020-13   Forum Film Slovakia   Zmluva o vypožičiavaní film. nosičov pre verej. premietanie   Práva a povinnosti zmluv. strán         —                26. 2. 2020              —

MIK-2020-15   AVF   Zmluva o poskytnutí dotácie z finan. prostriedkov AVF   Práva a povinnosti pre poskytnutie finan. prostriedkov z rozpočtu   6578,00 €   13. 7. 2020   —

Faktúry

Vysvetlivky: HČ= Hlavná činnosť; PČ= Podnikateľská činnosť

HČ Došle faktury MIK 1.6.-24.11.2014 Zverejňované priebežne na https://archiv.poprad.sk/zmluvy-objednavky-faktury.phtml?id3=94613

HČ Došle faktury MIK 25.11.-31.12.2014 Zverejnené 3.2.2015

HČ Došlé faktury MIK 1.1.-26.2.2015 Zverejnené 18.3.2015

HČ Došlé faktúry MIK 27.2.-30.5.2015 Zverejnené 7.7.2015

HČ Došlé faktúry MIK 31.5.-31.7.2015 Zverejnené 10.8.2015

HČ Došlé faktúry MIK 1.8.-30.9.2015 Zverejnené 2.10.2015

HČ Došlé faktúry MIK 1.10..31.12.2015 Zverejnené 4.1.2016

HČ Došlé faktúry MIK 1.1.-31.3.2016 Zverejnené 4.5.2016

HČ Došlé faktúry MIK 1.4.-30.4.2016 Zverejnené 9.5. 2016

HČ Došlé faktúry MIK 1.5.-30.6.2016 Zverejnené 11.7.2016

HČ Došlé faktúry MIK 1.7.-31.8.2016 Zverejnené 9.9.2016

HČ Došlé faktúry MIK 1.9.-31.10.2016  Zverejnené 8.11.2016

HČ Došlé faktúry MIK 1.11.-31.12.2016  Zverejnené 5.1.2016

HČ Došlé faktúry MIK 1.1.-28.2.2017 Zverejnené 2.3.2017

HČ Došlé faktúry MIK 1.3.-30.4.2017  Zverejnené 3.5.2017

HČ Došlé faktúry MIK 1.5.-31.5.2017  Zverejnené 2.6.2017

HČ Došlé faktúry MIK 1.6.-30.6.2017 Zverejnené 3.7.2017

HČ Došlé faktúry MIK 1.7.-31.7.2017 Zverejnené 4.8.2017

HČ Došlé faktúry MIK 1.8.-31.8.2017 Zverejnené 2.9.2017

HČ Došlé faktúry MIK 1.9.-30.9.2017  Zverejnené 2.10.2017

HČ Došlé faktúry MIK 1.10.-31.10.2017  Zverejnené 3.11.2017

HČ Došlé faktúry MIK 1.11.-30.11.2017   Zverejnené 4.12.2017

HČ Došlé faktúry MIK 1.12.-31.12.2017  Zverejnené 2.1.2018

HČ Došlé faktúry MIK 1.1.-31.1.2018  Zverejnené 1.2.2018

HČ Došlé faktúry MIK 1.2.-28.2.2018  Zverejnené 2.3.2018

HČ Došlé faktúry MIK 1.3.-31.3.2018  Zverejnené 3.4.2018

HČ Došlé faktúry MIK 1.4.-30.4.2018  Zverejnené 2.5.2018

HČ Došlé faktúry MIK 1.5.-31.5.2018  Zverejnené 1.6.2018

HČ Došlé faktúry MIK 1.6.-30.6.2018  Zverejnené 2.7.2018

HČ Došlé faktúry MIK 1.7.-31.7.2018 Zverejnené 2.8.2018

HČ Došlé faktúry MIK 1.8.-31.8.2018 Zverejnené 3.9.2018

HČ Došlé faktúry MIK 1.9.-30.9.2018  Zverejnené 1.10.2018

HČ Došlé faktúry MIK 1.10.-31.10.2018  Zverejnené 2.11.2018

HČ Došlé faktúry MIK 1.11.-30.11.2018  Zverejnené 3.12.2018

HČ Došlé faktúry MIK 1.12.-31.12.2018 Zverejnené 3.1.2019

HČ Došlé faktúry MIK 1.1.-31.1.2019  Zverejnené 4.2.2019

HČ Došlé faktúry MIK 1.2.-28.2.2019  Zverejnené 1.3.2019

HČ Došlé faktúry MIK 1.3.-31.3.2019 Zverejnené 2.4.2019

HČ Došlé faktúry MIK 1.4.-30,4.2019 Zverejnené 2.5.2019

HČ Došlé faktúry MIK 1.5.-31.5.2019  Zverejnené 3.6.2019

HČ Došlé faktúry MIK 1.6.-30.6.2019  Zverejnené 2.7.2019

HČ Došlé faktúry MIK 1.7.-31.7.2019 Zverejnené 1.8.2019

HČ Došlé faktúry MIK 1.8.-31.8.2019 Zverejnené 2.9.2019

HČ Došlé faktúry MIK 1.9.-31.9.2019 Zverejnené 1.10.2019

HČ Došlé faktúry MIK 1.10.-31.10.2019 Zverejnené 4.11.2019

HČ Došlé faktúry MIK 1.11.-30.11.2019 Zverejnené 2.12.2019

HČ Došlé faktúry MIK 1.12.-31.12.2019 Zverejnené 3.1.2020

HČ Došlé faktúry MIK 1.1.-31.1.2020 Zverejnené 3.2.2020

HČ Došlé faktúry MIK 1.2.-29.2.2020  Zverejnené 4.3.2020

HČ Došlé faktúry MIK 1.3.-31.3.2020  Zverejnené 1.4.2020

HČ Došlé faktúry MIK 1.4.-30.4.2020  Zverejnené 4.5.2020

HČ Došlé faktúry MIK 1.5.-31.5.2020  Zverejnené 1.6.2020

HČ Došlé faktúry MIK 1.6.-30.6.2020  Zverejnené 2.7.2020

HČ Došlé faktúry MIK 1.7.-31.7.2020  Zverejnené 3.8.2020

 

PČ Došle faktury MIK 1.6.-24.11.2014  Zverejňované priebežne na http://www.poprad.sk/zmluvy-objednavky-faktury.phtml?id3=94613

PČ Došle faktury MIK 25.11.-31.12.2014 Zverejnené 3.2.2015

PČ Došlé faktury MIK 1.1.-26.2.2015  Zverejnené 18.3.2015

PČ Došlé faktury MIK 27.2.-30.5.2015 Zverejnené 7.7.2015

PČ Došlé faktúry MIK 31.5.-31.7.2015 Zverejnené 10.8.2015

PČ Došlé faktúry MIK 1.8.-30.9.2015 Zverejnené 2.10.2015

PČ Došlé faktúry MIK 1.10..31.12.2015 Zverejnené 4.1.2016

PČ Došlé faktúry MIK 1.1.-31.3.2016 Zverejnené 4.5.2016

PČ Došlé faktury MIK 1.4.-30.4.2016 Zverejnené 9.5.2016

PČ Došlé faktúry MIK 1.5.-30.6.2016 Zverejnené 11.7.2016

PČ Došlé faktúry MIK 1.7.-31.8.2016  Zverejnené 9.9.2016

PČ Došlé faktúry MIK 1.9.-31.10.2016  Zverejnené 8.11.206

PČ Došlé faktúry MIK 1.11.-31.12.2016  Zverejnené 5.1.2017

PČ Došlé faktúry MIK 1.1.-28.2.2017  Zverejnené 2.3.2017

PČ Došlé faktúry MIK 1.3.-30.4.2017  Zverejnené 3.5.2017

PČ Došlé faktúry MIK 1.5.-31.5.2017 Zverejnené 2.6.2017

PČ Došlé faktúry MIK 1.6.-30.6.2017 Zverejnené 3.7.2017

PČ Došlé faktúry MIK 1.7.-31.7.2017 Zverejnené 4.8.2017

PČ Došlé faktúry MIK 1.8.-31.8.2017 Zverejnené 2.9.2017

PČ Došlé faktúry MIK 1.9.-30.9.2017  Zverejnené 2.10.2017

PČ Došlé faktúry MIK 1.10.-31.10.2017  Zverejnené 3.11.2017

PČ Došlé faktúry MIK 1.11.-30.11.2017  Zverejnené 4.12.2017

PČ Došlé faktúry MIK 1.12.-31.12.2017  Zverejnené 2.1.2018

PČ Došlé faktúry MIK 1.1.-31.1.2018  Zverejnené 1.2.2018

PČ Došlé faktúry MIK 1.2.-28.2.2018  Zverejnené 2.3.2018

PČ Došlé faktúry MIK 1.3.-31.3.2018  Zverejnené 3.4.2018

PČ Došlé faktúry MIK 1.4.30.4.2018  Zverejnené 2.5.2018

PČ Došlé faktúry MIK 1.5.31.5.2018  Zverejnené 1.6.2018

PČ Došlé faktúry MIK 1.6.30.6.2018  Zverejnené 2.7.2018

PČ Došlé faktúry MIK 1.7.-31.7.2018  Zverejnené 2.8.2018

PČ Došlé faktúry MIK 1.8.-31.8.2018  Zverejnené 3.9.2018

PČ Došlé faktúry MIK 1.9.30.9.2018  Zverejnené 1.10.2018

PČ Došlé faktúry MIK 1.10.-31.10.2018  Zverejnené 2.11.2018

PČ Došlé faktúry MIK 1.11.-30.11.2018  Zverejnené 3.12.2018

PČ Došlé faktúry MIK 1.12.-31.12.2018 Zverejnené 3.1.2019

PČ Došlé faktúry MIK 1.1.-31.1.2019  Zverejnené 4.2.2019

PČ Došlé faktúry MIK 1.2.-28.2.2019  Zverejnené 1.3.2019

PČ Došlé faktúry MIK 1.3.-31.3.2019  Zverejnené 2.4.2019

PČ Došlé faktúry MIK 1.4.-30.4.2019 Zverejnené 2.5.2019

PČ Došlé faktúry MIK 1.5.-31.5.2019  Zverejnené 3.6.2019

PČ Došlé faktúry MIK 1.6.-30.6.2019  Zverejnené 2.7.2019

PČ Došlé faktúry MIK 1.7.-31.7.2019  Zverejnené 1.8.2019

PČ Došlé faktúry MIK 1.8.-31.8.2019  Zverejnené 2.9.2019

PČ Došlé faktúry MIK 1.9.-30.9.2019  Zverejnené 1.10.2019

PČ Došlé faktúry MIK 1.10.-31.10.2019  Zverejnené 4.11.2019

PČ Došlé faktúry MIK 1.11.-30.11.2019  Zverejnené 2.12.2019

PČ Došlé faktúry MIK 1.12.-31.12.2019  Zverejnené 3.1.2020

PČ Došlé faktúry MIK 1.1.-31.1.2020  Zverejnené 4.2.2020

PČ Došlé faktúry MIK 1.2.-29.2.2020  Zverejnené 4.3.2020

PČ Došlé faktúry MIK 1.3.-31.3.2020  Zverejnené 1.4.2020

PČ Došlé faktúry MIK 1.4.-30.4.2020  Zverejnené 4.5.2020

PČ Došlé faktúry MIK 1.5.-31.5.2020  Zverejnené 1.6.2020

PČ Došlé faktúry MIK 1.6.-30.6.2020  Zverejnené 2.7.2020

PČ Došlé faktúry MIK 1.7.-31.7.2020  Zverejnené 3.8.2020

 

Objednávky

Odoslane objednavky MIK 1.6.-24.11.2014  Zverejňované priebežne na https://archiv.poprad.sk/zmluvy-objednavky-faktury.phtml?id3=94613

Odoslane objednavky MIK 25.11.-31.12.2014 Zverejnené 3.2.2015

Odoslane objednavky MIK 1.1.-18.3.2015 Zverejnené 18.3.2015

Odoslané objednávky MIK 19.3.-3.7.2015 Zverejnené 7.7.2015

Odoslané objednávky MIK 4.7.-31.8.2015 Zverejnené 3.9.2015

Odoslane objednavky MIK 1.9.-30.10.2015 Zverejnené 5.11.2015

Odoslane objednavky MIK 1.11.-31.12.2015 Zverejnené 5.1.2016

Odoslané objednávky MIK 1.1.-31.3.2016 Zverejnené 4.5.2016

Odoslané objednávky MIK 1.4.-30.4.2016 Zverejnené 9.5.2016

Odoslané objednávky MIK 1.5.-31.5.2016 Zverejnené 3.6.2016

Odoslane objednavky MIK 1.6.-31.7.2016  Zverejnené 17.8.2016

Odoslane objednavky MIK 1.8.-31.9.2016  Zverejnené 9.9.2016

Odoslane objednavky MIK 1.10.-31.12.2016  Zverejnené 16.1.2017

Odoslane objednavky MIK 1.1.-28.2.2017  Zverejnené 2.3.2017

Odoslane objednavky MIK 1.3.-30,4.2017  Zverejnené 3.5.2017

Odoslane objednavky MIK 1.5.-31.5.2017  Zverejnené 2.6.2017

Odoslane objednavky MIK 1.6.-30.6.2017 Zverejnené 3.7.2017

Odoslane objednavky MIK 1.7.-31.7.2017 Zverejnené 2.8.2017

Odoslane objednavky MIK 1.8.-31.8.2017 Zverejnené 4.9.2017

Odoslane objednavky MIK 1.9.-31.9.2017  Zverejnené 2.10.2017

Odoslane objednavky MIK 1.10.-30.10.2017  Zverejnené 3.11.2017

Odoslane objednavky MIK 1.11.-30.11.2017  Zverejnené 4.12.2017

Odoslane objednavky MIK 1.12.-31.12.2017  Zverejnené 2.1.2018

Odoslane objednavky MIK 1.1.-31.1.2018  Zverejnené 1.2.2018

Odoslane objednavky MIK 1.2.-28.2.2018  Zverejnené 2.3.2018

Odoslane objednavky MIK 1.3.-31.3.2018  Zverejnené 3.4.2018

Odoslane objednavky MIK 1.4.-30.4.2018  Zverejnené 2.5.2018

Odoslane objednavky MIK 1.5.-31.5.2018  Zverejnené 1.6.2018

Odoslane objednavky MIK 1.6.-30.6.2018  Zverejnené 2.7.2018

Odoslane objednavky MIK 1.7.-31.7.2018  Zverejnené 2.8.2018

Odoslane objednavky MIK 1.8.-31.8.2018  Zverejnené 3.9.2018

Odoslane objednavky MIK 1.9.-30.9.2018  Zverejnené 1.10.2018

Odoslane objednavky MIK 1.10.-31.10.2018  Zverejnené 2.11.2018

Odoslane objednavky MIK 1.11.-30.11.2018  Zverejnené 3.12.2018

Odoslane objednavky MIK 1.12.-31.12.2018 Zverejnené 3.1.2019

Odoslane objednavky MIK 1.1.-31.1.2019  Zverejnené 4.2.2019

Odoslane objednavky MIK 1.2.-28.02.2019  Zverejnené 1.3.2019

Odoslane objednavky MIK 1.3.-31.3.2019  Zverejnené 2.4.2019

Odoslane objednavky MIK 1.4.-30.4.2019  Zverejnené 2.5.2019

Odoslane objednavky MIK 1.5.-31.5.2019  Zverejnené 3.6.2019

Odoslane objednavky MIK 1.5.-31.5.2019  Zverejnené 2.7.2019

Odoslane objednavky MIK 1.7.-31.7.2019  Zverejnené 1.8.2019

Odoslane objednavky MIK 1.8.-31.8.2019  Zverejnené 2.9.2019

Odoslane objednavky MIK 1.9.-30.9.2019  Zverejnené 1.10.2019

Odoslane objednavky MIK 1.10.-31.10.2019  Zverejnené 4.11.2019

Odoslane objednavky MIK 1.11.-30.11.2019  Zverejnené 2.12.2019

Odoslane objednavky MIK 1.12.-31.12.2019  Zverejnené 3.1.2020

Odoslane objednavky MIK 1.1.-31.1.2020   Zverejnené 3.2.2020

Odoslane objednavky MIK 1.2.-29.2.2020   Zverejnené 4.3.2020

Odoslane objednavky MIK 1.3.-31.3.2020   Zverejnené 1.4.2020

Odoslane objednavky MIK 1.4.-30.4.2020   Zverejnené 4.5.2020

Odoslane objednavky MIK 1.5.-31.5.2020   Zverejnené 1.6.2020

Odoslane objednavky MIK 1.6.-30.6.2020  Zverejnené 2.7.2020

Odoslane objednavky MIK 1.7.-31.7.2020  Zverejnené 3.8.2020