Scherfelova 8 /oproti kostolu/

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 903 616 449

Email: info@catcafeclub.sk

www.catcafeclub.sk