Velické námestie 1173/5

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 52 776 85 51

Email: info@cincin.sk

www.cincin.sk