Fraňa Kráľa 2038/23

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 905 342 230

Email: info@zamocek.sk

www.zamocek.sk