Velické námestie 1190/28

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 52 772 13 57

Email: info@cerveny-mak.sk

penzion.cerveny-mak.sk