Magurská 189

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 903 595 735

Email: poprad@housefamilytour.sk

www.housefamilytour.sk