Horská 4518/2

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 908 996 559

Email: vilamartinask@gmail.com

www.vilamartina.sk/