Velické námestie 1189

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 52 776 83 96

Email: restaurantuseptima@gmail.com

www.vilauseptima.sk/