Záborského 2914/1, 058 01 Poprad-Juh 3, Slovensko

Mestská časť: Poprad (časť mesta)