Záborského 2914/1, 058 01 Poprad-Juh 3, Slovensko

Part of the town: Poprad (časť mesta)