ul. 1.mája 227/28

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 907 115 578

Email: slaviatatry@gmail.com

www.slaviatatry.sk