Rovná 11, Poprad, Slovensko

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 52 788 08 21

Email: zastupca@sostpoprad.sk

penzion.sostpoprad.sk/