Mestská pamiatková rezervácia Poprad Spišská Sobota VisitPoprad.sk

Trhová osada Spišská Sobota (Georgenberg, Szepesszombat, Forum Sabbathae) sa sformovala v 11. stor. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1256. V rokoch 1412 až 1772 bola Spišská Sobota spolu s ďalšími 12 spišskými mestami v poľskom zálohu. Spišská Sobota stratila svoje dominantné postavenie v roku 1923, keď sa stalo sídlom okresu mesto Poprad. V roku 1946 sa spolu s obcou Veľká pričlenila Spišská Sobota k Popradu. Vďaka architektonickým a urbanistickým hodnotám bola v roku 1950 vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Mestská informačná kancelária Poprad ponúka možnosť aj prehliadky Spišskej Soboty. Cena prehliadky 3 €/ osoba, minimálne 15 €/ prehliadka.

Pamiatky: 

 

Poprad-Spišská Sobota, Slovensko

Mestská časť: Poprad (časť mesta)