statny archiv v poprade spisska sobota

Štátny archív v Prešove – pracovisko Archív Poprad – Spišská Sobota

Archív Poprad-Spišská Sobota nachádza svoje využitie pre návštevníkov v genealogickom cestovnom ruchu. Znamená to cestovanie a pobyt v cieľových miestach (strediskách, regiónoch, štátoch) cestovného ruchu, kde sa narodili naši predkovia. Návštevníci majú počas úradných hodín po predošlej dohode so zamestnancami archívu možnosť nahliadnuť do archívnych dokumentov, ktoré siahajú až do 13. storočia.

Úlohou archívov je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely. Starostlivosťou o archívne dokumenty sa rozumie zhromažďovanie archívnych dokumentov v archívoch, preberanie archívnych dokumentov od ich pôvodcov, alebo nadobúdanie od ich vlastníkov, ich riadna ochrana a bezpečné uschovanie a evidencia. 

Mestská pamiatková rezervácia Spišská Sobota

Sobotské Nám. 1736/18

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 52 773 06 40

Email: archiv@sale-ppp.vs.sk

www.minv.sk/?statny-archiv-levoci-pobocka-poprad-pracovnici