Kostol sv. Juraja Spišská Sobota Poprad Visitpoprad.sk

Kostol sv. Juraja, Spišská Sobota 

Kostol sv. Juraja z polovice 12. storočia je najstaršou stavbou na námestí Spišskej Soboty. Z pôvodného neskororománskeho kostola sa zachovali niektoré fragmenty – južný portál, obvodové múry lode a hranatá veža. V 15. storočí a začiatkom 16. storočia bol kostol vybavený gotickou výzdobou – piatimi gotickými oltármi. Hlavný Oltár sv. Juraja z roku 1516 je dielom Majstra Pavla z Levoče. Vľavo od hlavného oltára sa nachádza najstarší oltár Panny Márie z roku 1464, ktorého autor je neznámy. Na oltári sv. Antona pustovníka z roku 1503 sú výnimočné maľby na krídlových tabuliach. Zo 17. storočia je v kostole dominantný organ, organová skriňa a baroková kazateľnica z dielne P. Grossa. V bezprostrednej blízkosti kostola sa nachádza zvonica postavená v rokoch 1588 – 1589.

Pravidelné bohoslužby: 

  • pondelok-piatok o 18.00 h,
  • sobota o 7.00 h, ak nie sú svadby,
  • nedeľa o 8.00 a 10.00 h.

Pravidelné prehliadky kostola sa konajú od 1.mája do 30. september 2019.

Prehliadky Mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota si môžete telefonicky počas celého roka objednať na tel. č. +421 (52) 16 186. ( 3,00 €/ osoba, minimálne 15,00 €).

Prevádzková doba:  

  • po – so od 9.00 do 17.00,

Vstupné:

  • 1,50 €

Prehliadky kostola mimo sezóny a mimo vyhradených časov si treba dohodnúť vopred na tel. čísle +421 (0)52 772 22 50 . Vstupné 1,5 €.

Mestská pamiatková rezervácia Spišská Sobota

Spišská sobota leták 1

Spišská sobota leták 2

Sobotské námestie 5

Mestská časť: Spišská Sobota

Telefón: +421 (0)52 772 22 50