Objavte Poprad so sprievodcom

Zažite jedinečné prehliadky kostolov na Námestí sv. Egídia v Poprade!

Gotický rímskokatolícky Kostol svätého Egídia

Kostol sv. Egídia PopradKostol sv. Egídia je najcennejšou historickou pamiatkou, ktorá sa nachádza v strede mesta. Jeho vznik datujeme do 2. polovice 13. storočia. V dávnej minulosti bol kostol konsekrovaný, o čom svedčia znaky posvätného pomazania stola hlavného oltára a dreva kríža na stenách kostola. Interiér kostola je zdobený výnimočným súborom stredovekých malieb. Renesančná zvonica kostola bola postavená v roku 1592. V blízkosti kostola stojí pieskovcový stĺp s barokovou sochou Immaculaty z roku 1728. Deň zasvätený sv. Egídiovi, patrónovi poľovníkov, lesov a žobrákov je 1. september. V rokoch 1994 – 1998 bola reštaurovaná loď chrámu a ranogotický portál pri južnom vstupe do kostola. V roku 2008 bol do zrekonštruovanej barokovej skrine z 18. storočia vstavaný organ.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto kostole, navštívte prosím, Mestskú informačnú kanceláriu Poprad, kde vám naši sprievodcovia radi zodpovedajú všetky vaše otázky. 

Pravidelné bohoslužby: Pondelok – Piatok: 12.00 h Nedeľa: 6.00 h, 17.00 h

 

Evanjelický Kostol sv. Trojice

IMG_9945

Kostol evanjelickej cirkvi a. v. bol postavený v rokoch l829 – 1834 v klasicistickom štýle podľa projektov Jána Fabriciho. Klasicistický oltár bol postavený okolo roku 1838. V kostole sa nachádza náhrobná doska kňaza, náboženského spisovateľa a šľachtica Ondreja Fabriciho (Fabriczyho) z roku 1830, ktorý v Poprade pôsobil 41 rokov.

Pravidelné služby božie: Nedeľa: 9.00 h

Pre viac info o katolíckom Kostole sv. Egídia klikni na: https://old.visitpoprad.sk/aktivity/kostol-sv-egidia/.

Pre viac info o evanjelickom Kostole sv. Trojice klikni na: https://old.visitpoprad.sk/aktivity/evanjelicky-kostol-sv-trojice/.

 

Pravidelné prehliadky námestia a kostola sv. Egídia Mestská informačná kancelária Poprad
Pravidelné prehliadky námestia a kostola sv. Egídia Mestská informačná kancelária Poprad