Pravidelné bohoslužby: Pondelok – Piatok: 12.00 h Nedeľa: 6.00 h, 17.00 h

Kostol sv. Egídia je najcennejšou historickou pamiatkou, ktorá sa nachádza v strede mesta. Jeho vznik datujeme do 2. polovice 13. storočia. V dávnej minulosti bol kostol konsekrovaný, o čom svedčia znaky posvätného pomazania stola hlavného oltára a dreva kríža na stenách kostola. Interiér kostola je zdobený výnimočným súborom stredovekých malieb. Renesančná zvonica kostola bola postavená v roku 1592. V blízkosti kostola stojí pieskovcový stĺp s barokovou sochou Immaculaty z roku 1728. Deň zasvätený sv. Egídiovi, patrónovi poľovníkov, lesov a žobrákov je 1. september. V rokoch 1994 – 1998 bola reštaurovaná loď chrámu a ranogotický portál pri južnom vstupe do kostola. V roku 2008 bol do zrekonštruovanej barokovej skrine z 18. storočia vstavaný organ.

 

Prehliadky gotického rímskokatolíckeho Kostola sv. Egídia

Informačné materiály Poprad k nahliadnutiu.

Poprad mesto leták 1
https://old.visitpoprad.sk/wp-content/uploads/2014/09/Poprad-mesto-1.jpg
Poprad mesto leták 2
https://old.visitpoprad.sk/wp-content/uploads/2014/09/Poprad-mesto-2.jpg

Kostol sv. Egídia VisitPoprad.sk

 

 

kostoly15

Námestie sv. Egídia

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)52 772 17 00

Email: kancelaria@rkcpoprad.sk

www.rkcpoprad.sk