Kostol evanjelickej cirkvi a. v. bol postavený v rokoch l829 – 1834 v klasicistickom štýle podľa projektov Jána Fabriciho. Klasicistický oltár bol postavený okolo roku 1838. V kostole sa nachádza náhrobná doska kňaza, náboženského spisovateľa a šľachtica Ondreja Fabriciho ( Fabriczyho ) z roku 1830, ktorý v Poprade pôsobil 41 rokov.

Pravidelné služby božie: Nedeľa: 9.00 h

Prehliadky kostola Svätej trojice novéInformačné materiály Poprad k nahliadnutiu.

Poprad mesto leták 1Poprad mesto leták 2

 

 

 

 

 

Námestie sv. Egídia, Poprad, 058 01

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 52 772 17 00

Email: info@visitpoprad.sk

www.visitpoprad.sk