1. mája 4953/2A, 058 01 Poprad

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 915 472 888

www.palacinkaren.com/