Športová ul.

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)52 789 40 22

Email: limbask@sinet.sk

www.penzionustefana.sk