Francisciho 19

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)52 772 12 00

Email: pavolbelujsky@gmail.com

www.kbkstodola.sk/