Popradskej brigády 741/8, Poprad, Slovensko

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 944 946 947

www.hoteltatramonti.sk/