Bohoslužby:

Pondelok – Sobota: 18.30 h Nedeľa: 7.00 h, 9.30 h, 11.00 h (detská), 18.30 h

 

 

Scherfelova 3

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 (0)52 776 84 74

Email: grzechynka@gmail.com

www.poprad-velka.fara.sk