Služby Božie evanjelickej cirkvi, a.v.

Každú poslednú nedeľu v mesiaci o 10.30 h

Sobotské námestie

Mestská časť: Spišská Sobota

Telefón: +421 (0)908 940 792

Email: poprad@ecav.sk

www.ecavpp.sk