Sprevádzané prehliadky Spišská Sobota

SPREVÁDZANÉ PREHLIADKY – Spišská Sobota

Prehliadka Spišskej Soboty

Objednajte si nášho sprievodcu!

Prehliadky šité na mieru. Prehliadku možno začať na Námestí sv. Egídia odkiaľ sa popri Aquacity dostaneme za 20 minút do mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota. Druhou možnosťou je začať prehliadku priamo na Sobotskom námestí.

Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s históriou a samotnými budovami na námestí. Nemenej zaujímavými sú aj informácie o významných osobnostiach, ktoré sa tu narodili, alebo istý čas pobudli. Hlavnou dominantou je  Kostol sv. Juraja z polovice 12. storočia, ktorý je zároveň najstaršou stavbou na námestí Spišskej Soboty. Z pôvodného neskororománskeho kostola sa zachovali niektoré fragmenty – južný portál, obvodové múry lode a hranatá veža. V 15. storočí a začiatkom 16. storočia bol kostol vybavený gotickou výzdobou – piatimi gotickými oltármi. Hlavný Oltár sv. Juraja z roku 1516 je dielom Majstra Pavla z Levoče. Vľavo od hlavného oltára sa nachádza najstarší oltár Panny Márie z roku 1464, ktorého autor je neznámy. Na oltári sv. Antona pustovníka z roku 1503 sú výnimočné maľby na krídlových tabuliach. Zo 17. storočia je v kostole dominantný organ, organová skriňa a baroková kazateľnica z dielne P. Grossa. V bezprostrednej blízkosti kostola sa nachádza zvonica postavená v rokoch 1588 – 1589.

 trvanie prehliadky: 2 hodiny

✓ vstupné: 3,50 €

✓ prehliadka: Prehliadky Mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota si môžete telefonicky počas celého roka objednať na tel. č. +421 (52) 16 186.

✓ kontakt: 

  • e-mail: info@visitpoprad.sk,
  • tel.č.: 052 / 16 186.

OBJEDNAJTE SI NÁŠHO SPRIEVODCU

Zraz a začiatok prehliadky je v Mestskej informačnej kancelárii Poprad alebo podľa dohody.

www.VisitPoprad.sk

Youtube: https://www.youtube.com/

Sobotské námestie 58, Spišská Sobota

Mestská časť: Spišská Sobota

Telefón: +421 52/ 16 186

Email: info@visitpoprad.sk

www.visitpoprad.sk/