Na základe Vami vyplneného formulára sa s Vami spojí pracovník MIK Poprad, potvrdí Vám možnosť realizácie prehliadky a dohodne s Vami všetky podrobnosti.

Meno *

Kontaktný E-mail *

Kontaktné telefónne číslo *

Kedy si prajete prehliadku absolvovať ?
Dátum
od do
Čas
od do

Máte vlastnú dopravu? (Bus, auto, minibus)

Počet osôb v skupine

O ktoré prehliadky máte záujem? Môžete zaškrtnúť viacero možností.

Ceny sú uvedené na 1 osobu pre každý typ prehliadky. Minimálny počet osôb na prehliadku je 5.

Jazyk prehliadky

Spôsob úhrady

Prehliadku je potrebné objednať minimálne 2 pracovné dni vopred.
V prípade sprevádzanej prehliadky mimo otváracích hodín MIK Poprad účtujeme k cene za prehliadku aj jednorázový poplatok 20,- €

Storno podmienky:

Pri zrušení potvrdenej záväznej objednávky v deň konania prehliadky je poplatok 20,- €.

*Súhlasím so spracovaním osobných údajov (Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)