Skatepark Poprad

Skatepark Poprad

Mesto Poprad v blízkosti cyklistického chodníka a rozostavaných športovísk postavilo betónové ihrisko, ktoré je určené pre tamojšiu skateboardovú a bajkerskú komunitu – Skatepark.

Poprad

Mestská časť: Poprad (časť mesta)