Podnik sa nachádza priamo v meste Poprad.

Podtatranská 149/7 058 01 Poprad

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)948 788 799

Email: izdo@imusic.sk

www.rockfabric.sk