Podnik sa nachádza priamo v meste Poprad.

Štefánikova 4, Poprad

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)905 183 733

Email: alfadiscoteam@centrum.sk

facebook.com/SURPRISEcityclub