Tatranská Lomnica sa nachádza 18,4 km (21 min autom) severne od Popradu.

Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)52 442 25 50

Email: bar@humnotatry.sk

www.humnotatry.sk