Červený Kláštor sa nachádza 50 km (58 min autom) severne od Popradu.  

Červený Kláštor 36

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 915 824 028

Email: trikorunyrafting@gmail.com

raftingtrikoruny.sk