Cyklotrasy z Popradu

Poprad – mesto pre cyklistov

PRE RODINY S DEŤMI

1. Z Popradu na Kvetnicu dvoma trasami

V roku 2010 bola do užívania odovzdaná trasa spájajúca mesto s Kvetnicou, ktorá vedie z časti mesta Juh III k strelnici a v roku 2012 pribudli ďalšie dva kilometre cyklistického chodníka, ktoré spájajú sídlisko Juh VI s lesoparkom v Kvetnici.

Obe trasy majú približne rovnaký profil (Trasa je vhodná aj pre rodiny s deťmi)

Dĺžka: 7 – 8 km

Prevýšenie: 70 m

Cestná

Povrch: asfalt

Obtiažnosť: REKREA

Trasa začína na Námestí sv. Egídia, odkiaľ sa treba dostať na sídliská. Z najväčších popradských sídlisk Starý Juh a Nový Juh vedú asfaltové cyklochodníky do lesoparku Kvetnica. Trasa je vedená pomedzi polia a má stúpajúci charakter. Od kameňolomu treba prejsť na štátnu cestu č. 66 smerom na Rožnavu. Na Kvetnici sú k dispozícii lavičky a informačné tabule. Z lesoparku vedú rôzne pešie trasy na vrchol Zámčiska 921 m. n. m. s krásnymi možnosťami výhľadov na široké okolie (Vysoké Tatry, Slovenský raj, Nízke Tatry). Ďalšou možnosťou je pešia túra ku Kaplnke Vzkriesenia (kalvária), kde vedie náučný chodník.

2. Cyklochodníkom do Lopušnej doliny

Poprad- Svit- Lopušná dolina (Trasa je vhodná aj pre rodiny s deťmi)

Dĺžka: 13 km

Prevýšenie: 120 m

Cestná

Povrch: asfalt

Obtiažnosť: REKREA

Vychutnajte si krásy Námestia sv. Egídia v Poprade a prejdite popri rieke Poprad do Svitu a následne do Lopušnej doliny. Cestou sa Vám naskytnú jedinečné pohľady na majestátne Vysoké Tatry a po ľavej strane vrcholky Kozích Chrbtov. Cyklochodník do Svitu má asfaltový povrch s minimálnym prevýšením, ktorý je vhodný pre rodiny s deťmi, alebo ako tranzitná trasa pre zdatných cyklistov. Zo Svitu vedie do Lopušnej doliny široká zrekonštruovaná cesta s asfaltovým povrchom. Na trase sa nachádzajú viaceré možnosti občerstvenia, lavičky a náučné informačné panely. Spestrite si návštevu Lopušnej doliny prechádzkou v lese a nadýchajte sa čerstvého vzduchu. Z tejto trasy je možné pokračovať po Popradskej cyklomagistrále až po Biely Potok. Následná trasa je vhodná pre horské bicykle- MTB.

OKRUŽNÉ TRASY

3. Okružná trasa cez Geopark Gánovce, ponad Poprad a späť

Poprad – Gánovce – Hozelec – Úsvit – Stráže pod Tatrami- Poprad

Dĺžka: 18 km

Prevýšenie: 100 m

MTB

Povrch: asfalt, šotolina

Obtiažnosť: SPORT

Z Námestia sv. Egídia prejdeme cez sídlisko Starý Juh, napojíme sa na cyklotrasu smer Kvetnica. Po asi 900 m odbočíme doľava, smerom k hospodárskym budovám. Prejdeme cez železničné priecestie a následne po poľnej cestičke popri trati prídeme až do Gánoviec. Po prezertí Geoparku, môžeme pokračovať ku Gánovskému travertínu, alebo rovno zamieriť do obce Hozelec. Z Hozelca prejdeme cez Úsvit, smer Poprad popod diaľnicu. Peknými poľnými cestami s nádhernými výhľadmi na Vysoké Tatry sa dostaneme do Stráží pod Tatrami a následne späť na námestie. Na trase sa nachádzajú viaceré možnosti občerstvenia, lavičky a náučné informačné panely.

4. Okružná trasa z Popradu cez Spišskú Teplica, Lopušnú dolinu, Svit a späť

Poprad – Spišská Teplica – Horáreň Vápenica- Lopušná Dolina – Svit – Poprad

Dĺžka: 27 km

Prevýšenie: 270 m

MTB, cestná

Povrch: asfalt

Obtiažnosť: SPORT

Trasa začína opäť na Námestí sv. Egídia odkiaľ popri rieke Poprad prejdeme po cyklochodníku smer Svit, po križovatku na obec Spišská Teplica. Pokračujeme smer Spišská Teplica, prejdeme celou obcou až k poľnohospodárskemu družstvu, odkiaľ začína mať trasa stúpajúci charakter. Trasa vedie väčšinou v lese, popri horárni Vápenica, no celý profil má dobrý asfaltový povrch. Z Lopušnej doliny pokračujeme po ceste s novým asfaltovým povrchom až po Svit, kde sa pri rieke Poprad napojíme na cyklochodník do Popradu. Na trase sa nachádzajú viaceré možnosti občerstvenia, lavičky a náučné informačné panely.

CYKLOVÝLETY DO OKOLIA

5. Z Popradu do Vrbova

Poprad – Stráže pod Tatrami -Žakovce – Vrbov

Dĺžka: 12 km

Prevýšenie: 70 m

MTB

Povrch: asfalt, šotolina

Obtiažnosť: SPORT

Z Popradu pokračujeme cez mestskú časť Stráže pod Tatrami, kde nad evanjelickým kostolom začína mať trasa jemne stúpajúci charakter a povrch sa mení na šotolinu. Pokračujeme poľnými cestami až k prechodu popod diaľnicu, odkiaľ prechádzame po za lesík doľava na cestičku do Žakoviec a odtiaľ do Vrbova.

6. Do tatranských osád

Poprad- Svit-Batizovce- Gerlachov -Tatranská Polianka

Dĺžka: 17 km

Prevýšenie: 320 m

MTB, cestná

Povrch: asfalt

Obtiažnosť: SPORT

Trasa začína na Námestí sv. Egídia a vedie po cyklochodníku popri rieke Poprad do Svitu. Zo Svitu sa treba napojiť na cestu 3064 smerujúcu do Batizoviec a cez Gerlachov do Tatranskej Polianky. Zo Svitu má trasa stále stúpajúci charakter. Na trase sa nachádzajú viaceré možnosti občerstvenia, lavičky a náučné informačné panely. Trasa celej cyklotrasy vedie po asfaltovej ceste. Trasa ponúka možnosť pokračovať výnimočnou cyklotrasou až na Sliezsky dom 1670 m.n.m! Nasledovná trasa na Sliezsky dom je vhodná len pre zdatných cyklistov.

7. Poprad – Vysoké Tatry

Poprad – Veľký Slavkov – Nová Lesná – Horný Smokovec – Starý Smokovec

Dĺžka: 14 km

Prevýšenie: 350 m

MTB, cestná

Povrch: asfalt

Obtiažnosť: SPORT

Trasa začína na Námestí sv. Egídia a vedie cez mestskú časť Veľká do Veľkého Slavkova. Z Veľkého Slavkova cyklotrasa pokračuje stúpaním do Novej Lesnej a následne cez Horný Smokovec do Starého Smokovca. Z Veľkého Slavkova má trasa stále stúpajúci charakter. Na trase sa nachádzajú viaceré možnosti občerstvenia, lavičky a náučné informačné panely. Trasa ponúka možnosť pokračovať cyklotrasou na Hrebienok 1285 m.n.m. Trasa celej cyklotrasy vedie po asfaltovej ceste.

Za krásami Slovenského raja

8. Z Popradu do Slovenského raja

Poprad – Hozelec – Kišovce – Spišský Štiavnik – Betlanovce – Hrabušice- Hrabušice/Podlesok

Dĺžka: 21 km

Prevýšenie: 60 m

MTB

Povrch: asfalt

Obtiažnosť: REKREA

V Poprade sa napojíme na cestu č. 18, smer Spišská Nová Ves, prejdeme cez obce Hozelec, Švábovce do Kišoviec, kde odbočíme doprava smer Slovenský raj, Betlanovce, Hrabušice. Trasa následne stále vedie po štátnej asfaltovej ceste 3068 až do cieľa. Cestou sa možeme zastaviť pri kaštieli v Spišskom Štiavniku. V Hrabušiciach sa nachádza infocentrum, kde sa môžete opýtať na aktuálne podmienky v Slovenskom raji.

Naprieč Kozími Chrbtami do Liptovskej Tepličky

9. Z Popradu do Liptovskej Tepličky (naprieč Kozími Chrbtami)

Poprad – Spišské Bystré – Kravany – Vikartovce- Liptovská Teplička

Dĺžka: 24 km

Prevýšenie: 450 m

MTB, cestná

Povrch: asfalt

Obtiažnosť: SPORT

Nádherná trasa vychádza z Popradu smer Spišské Bystré po štátnej ceste č. 3075. Jemným stúpaním prechádzame popri muničných skladoch a zvernice až po rovinku ku horárni Vysová, odkiaľ pokračujeme zjazdom do Spišského Bystrého. Pokračujeme málo frekventovanými krásnymi cestami cez obec Kravany až do Vikartoviec, kde začína mať trasa stúpajúci charakter. Neďaleko cesty je studnička, prameň Hornádu. Prichádzame k najvyššiemu bodu našej cesty, odkiaľ nasleduje už len zjazd do malebnej obce Liptovská Teplička. Na trase sa nachádzajú viaceré možnosti občerstvenia, lavičky a náučné informačné panely.

Popradskou cyklomagistrálou cez Biely Potok do Liptovskej Tepličky

10. Z Popradu do Liptovskej Tepličky 

Poprad-Svit-Lopušná dolina-Šuňava- Biely potok- Liptovská Teplička

Dĺžka: 35 km

Prevýšenie: 400 m

MTB

Povrch: asfalt, šotolina

Obtiažnosť: SPORT

Časť tejto krásnej cyklotrasy kopíruje už vyššie spomínanú trasu. Z Lopušnej doliny pokračujeme stále hlbšie do doliny, prechádzame okolo lyžiarského areálu Skitatry. Pri konci doliny odbočujeme vpraco do obce Šuňava a následne po ceste 3061 až do Liptovskej Tepličky. Na rázcestí Biely potok sa na priľahlých informačných tabuliach môžeme dočítať o ďalších možných dostupných miestach. Na trase sa nachádzajú viaceré možnosti občerstvenia, lavičky a náučné informačné panely.

Cez Kežmarok do Pienin

11. Cez Kežmarok do Pienin (1. trasa)

Poprad-Matejovce-Kežmarok- Spišská Belá- Bušovce- Toporec- Haligovce – Červený Kláštor, Pieniny

Dĺžka: 55 km

Prevýšenie: 260 m

MTB, cestné

Povrch: asfalt

Obtiažnosť: SPORT

Trasa začína na Námestí sv. Egídia a vedie cez Matejovce, Veľkú Lomnicu do Kežmarku. Z Kežmarku pokračujeme smer Stará Ľubovňa, pred obcou Podolínec sa odbočí vľavo na zrekonštruovanú cestu do Červeného Kláštora cez Haligovce. Na trase sa nachádzajú viaceré možnosti občerstvenia, lavičky a náučné informačné panely.

12. Cez Kežmarok do Pienin (2. trasa)

Poprad-Matejovce-Kežmarok- Spišská Belá- Slovenská Ves- Spišské Hanušovce- Spišská Stará Ves- Červený Kláštor, Pieniny

Dĺžka: 60 km

Prevýšenie: 290 m

MTB, cestné

Povrch: asfalt

Obtiažnosť: SPORT

Trasa začína na Námestí sv. Egídia a vedie cez Matejovce, Veľkú Lomnicu do Kežmarku. Z Kežmarku vedie trasa do Spišskej Belej, smer Spišská Stará Ves . Na trase sa nachádzajú viaceré možnosti občerstvenia, lavičky a náučné informačné panely.

Mapy cyklotrás nájdete TU.

Cyklo Poprad

Mestská časť: Poprad (časť mesta)