Červený Kláštor is located 50 km (58 min by car) north from Poprad.

Červený Kláštor 36

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 915 824 028

Email: trikorunyrafting@gmail.com

raftingtrikoruny.sk