Služby Božie: 

Nedeľa: 10.00 h, detská besiedka o 14.00 h

Juraja Tranovského 8

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 (0)52 776 85 46

Email: verescak.j@vecav.sk

www.vecav.sk/