Obec Gánovce sa nachádza 4,7 km (9 min. autom) východne od Popradu.

 

Hlavná 192/22, Gánovce

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)917 123 453

Email: info@kupeleganovce.sk

www.kupeleganovce.sk/kontakty/