Levoča sa nachádza 28,2 km (26 min autom) východne od Popradu.

Námestie Majstra Pavla 58, Levoča

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)903 906 513

Email: msks@levoca.sk

msks.levoca.sk