Mesto Svit sa nachádza 8,3 km (13 min. autom) západne od Popradu.

Petra Jilemnického, Svit

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 905 477 274

www.svit.sk/obcan/sport/kryta-plavaren-vo-svite/