Modlitebné stretnutie
Streda: 18.00 h

Bohoslužby:
Nedeľa: 10.00 h

Nábrežie Jána Pavla II. č. 16

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)52 778 14 01

Email: poprad@acsr.sk