Prayer Meeting:
Wednesday: 18.00

Worship service:
Sunday: 10:00

Nábrežie Jána Pavla II. č. 16

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 (0)52 778 14 01

Email: poprad@acsr.sk