Bohoslužby:
Nedeľa: 10.00 Každá 1. nedeľa celozborové zhromaždenie Utorok: 18.15 – biblické vyučovanie a modlitby. Každý piatok 16:30 – stretnutie besiedkárov, 16:45 – stretnutie dorastencov, 18:30 – stretnutie mládežníkov.

Jahodná 3895/5

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 (0)52 776 86 54

Email: poprad@baptist.sk