Joliota Curie 734/33, 058 01 Poprad

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 907 404 060