Podtatranské múzeum v Poprade

Podtatranské múzeum v Poprade

Podtatranské múzeum v Poprade bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876. Vzhľadom na nezhody okolo umiestnenia múzea medzi Veľkou a Popradom došlo v roku 1882 k otvoreniu Tatranského múzea vo Veľkej a v roku 1886 Karpatského múzea v Poprade. V roku 1945 sa obe múzeá spojili do jedného s názvom Tatranské múzeum okresu Popradského (od roku 1961 Podtatranské múzeum). 

Poprad a okolie v zrkadle vekov

Novootvorené zrekonštruované priestory so zámerom, súčasnými prezentačnými prostriedkami sprostredkovať príbeh kontinuálneho osídlenia územia mesta Poprad a jeho okolia. Expozícia svojím obsahom, štruktúrou, členením poskytne návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť. Svojím obsahom, prezentovanými predmetmi korešponduje s tematickým zložením zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade.

1.5. – 31.9. 1.10. – 30.4.
Pondelok zatvorené zatvorené
Utorok 9.00 – 17.00 9.00 – 16.00
Streda 9.00 – 17.00 9.00 – 16.00
Štvrtok 9.00 – 17.00 9.00 – 16.00
Piatok 9.00 – 17.00 9.00 – 16.00
Sobota 9.00 – 17.00 9.00 – 16.00
Nedeľa 9.00 – 17.00 9.00 – 16.00

Počas štátnych sviatkov je Podtatranské múzeum v Poprade zatvorené. V prípade záujmu o skupinovú prehliadku v počte nad 8 osôb je potrebné sa nahlásiť najneskôr 1 pracovný deň vopred. V prípade záujmu o prehliadku mimo stanovených otváracích hodín sa môžu skupiny v počte nad 15 osôb informovať o možnostiach vstupu:

Vstupné: 

  • dospelý – 4,00 €,
  • deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP, držitelia preukazu ISIC – 2,00 €,
  • rodinná vstupenka – 10,00 €,
  • deti do 6 rokov, doprovod ZŤP, preukaz ZMS, ICOM – bezplatne.
Vajanského 72/4, Poprad

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 52 772 1924

Email: sekretariat@muzeumpp.sk

www.muzeumpp.sk/