Muzeum tanapu

Múzeum TANAPu

Návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku – okolo 30 000 návštevníkov ročne. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú.

Múzeum je v prevádzke celoročne

Otváracie hodiny:

Pondelok – nedeľa 

máj – september 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00

október – apríl 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.00

múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici

Vstupné s platnosťou od 1.2.2014:

 • základné vstupné – 2,50 € (10% zľava zo vstupného pre držiteľov Tatry Card)
 • zľavnené vstupné – 1,50 € (10% zľava zo vstupného pre držiteľov Tatry Card)
  • žiaci a študenti – držitelia študentských preukazov (ISIC a i.)
  • seniori nad 60 r.
  • držitelia preukazov ZŤP (nutné predložiť doklad oprávňujúci na zľavu)
 • zľavnené vstupné – 1,00 €
  • školské skupiny nad 15 detí
 • zdarma za použitie fotoaparátu a kamery sa neplatí
  • deti do 6 rokov
  • akreditovaní sprievodcovia cestovného ruchu so skupinou
  • 1 učiteľ ako sprievod školskej skupiny nad 15 detí
  • skupina dospelých – 15 € za skupinu
  • školské skupiny – 5 € za skupinu (v prípade premietnutia dvoch filmov po sebe – 8,00 €)

Premietanie filmu v sále s kapacitou 72 miest na sedenie:

premietanie filmov

Predaj informačných a upomienkových predmetov:

pohľadnice, mapy, knihy, dvd filmy, brožúry, samolepky, výrobky z prírodných materiálov – koža, hlina a iné suveníry

Kontakt v pracovných dňoch – +421 52 478 0365, muzeum@lesytanap.sk.

Tatranská Lomnica 66, Tatranská Lomnica

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 52 478 036

Email: muzeum@lesytanap.sk

www.lesytanap.sk