Ihrisko sa nachádza v prímestskej časti Poprad -Stráže

 

Kukučínova, Stráže

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

poprad.sk/mapa-ihrisk.phtml?id5=22148