Playground is situated in suburb Poprad –  Stráže.

 

Kukučínova, Stráže

Part of the town: Poprad (časť mesta)

poprad.sk/mapa-ihrisk.phtml?id5=22148