Spoločnosť nesídli v meste Poprad, avšak poskytuje služby aj v našom regióne.

Bratislavská 17, Žilina

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)944 200 396

Email: balonom@balonom.sk

www.balonom.sk/