Spoločnosť nesídli v meste Poprad, avšak poskytuje služby aj v našom regióne.

Jačmenná 10, Košice

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)911 166 333

Email: balon@balon.sk

www.balon.sk