Pravidelné bohoslužby: 

Nedeľa: 10.00 h

Kvetnica

Mestská časť: Kvetnica

Telefón: +421 (0)52 788 03 61

Email: kancelaria@rkcpoprad.sk

www.rkcpoprad.sk