Služby Božie evanjelickej cirkvi, a. v.: 

Každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.30 h

Strážske námestie

Mestská časť: Stráže pod Tatrami

Telefón: +421 (0)52 789 58 72

Email: poprad@ecav.sk

www.ecavpp.sk