Bohoslužby: Pondelok-Piatok: 6.00, 15.45 Sobota: 7.00, 18.30 Nedeľa: 6.30, 8.00, 9.30, 18.30 h

 

Mnoheľova 834/24

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: 421 (0)52 788 03 61

Email: kancelaria@rkcpoprad.sk

www.rkcpoprad.sk